Gå til hovedindhold

Kompetencer og organisering

Hjemmeplejen ved Aabenraa Kommune har kompetente medarbejdere, som hver dag sætter en ære i at levere høj kvalitet til dig som borger.

Indhold

  Medarbejderne i Hjemmeplejen ved Aabenraa Kommune er uddannede social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte. Alle nye medarbejdere kommer igennem et introduktionsforløb for at kunne varetage jobbet bedst muligt.

  Vi har medarbejdere med særlige funktioner og specialeområder, som sikrer, at du får den bedste hjemmehjælp.

  Medarbejderne bliver løbende opdateret i forhold til deres kompetencer, viden og tilgang til borgerne, og derfor kan vi også med stolthed sige, at vi kan give dig de bedste vilkår for, at du forsat kan mestre dit liv.

  Vi sætter en ære i at være i dialog og arbejde sammen med dig som borger og lader dig bruge de ressourcer, du har i hverdagen, samt støtter dig i det, som giver mening i dit liv.

  Vi vil altid bestræbe os på - hvis det kan lade sig gøre - at det er de samme medarbejdere, som kommer i dit hjem. Vores erfaring viser, at det skaber de bedste relationer og de bedste muligheder for dig til at få et godt forhold til din hjemmehjælper.

   

  For at opnå optimal kvalitetssikring i forhold til varetagelse af plejen hos borgeren er der under Hjemmeplejen ved Aabenraa Kommune ansat medarbejdere, der varetager netop disse opgaver, som er specifikke.

  Der er ansat følgende ressourcepersoner:

  Kvalitetsassistenter

  Kvalitetsassistenten varetager overordnede opgaver, såsom at sikre kvaliteten hos såvel borgeren som hos medarbejderen ved at udarbejde kompetencekort for medarbejderne, afholde håndhygiejne-audit, oplæring af nye medarbejdere i forhold til hygiejniske principper.

  Forflytningsvejledere

  Forflytningsvejledere underviser i forflytning af borgere, sikrer at der er den korrekte APV (arbejdspladsvurdering) i hjemmene, og at APV'en er opdateret - dette i samarbejde med en AMR (arbejdsmiljørepræsentant). De bestiller - i samarbejde med AMR - hjælpemidler til borgeren. Ved hjemkomst / ændring i hjemmet, samarbejder de med pårørende om at få etableret borgeren, så borgeren er tryg og fortsat har sin livskvalitet. For nærmere information om APV, se pjecen Borgerens hjem – en arbejdsplads.

  Special team (f.eks. demensteam)

  Der er udvalgte medarbejdere, der har special-uddannelser inden for de forskellige specialer. Dette for at varetage de specifikke behov, det enkelte speciale har. Der opnås herigennem en større kvalitetssikring af de ydelser, den enkelte borger modtager. 

  Rengøringsteams

  Vores to rengøringsteams har medarbejdere, som har stor viden om og erfaring med rengøring. Medarbejderne løser der rengøringsopgaver, som du er visiteret til og den eventuelle hjælp, som du kan vælge at købe til.

  Medarbejderne i rengøringsteams tager udgangspunkt i dine behov, er fleksibel i opgaveløsningen, og udfører arbejdet med den rette grundighed og kvalitet i overensstemmelse med den visiterede indsats.